Om man vill skriva bör man också kunna hantera sitt språk på ett korrekt och läsvänligt sätt. Det handlar inte om att vara extremt strikt eller låta som en gammal språkpolis, utan om att göra sin sida så läsarvänlig som möjligt. Är bloggen full av stavfel och underlig grammatik blir det svårt att följa texten med resultat att många läsare ger upp och söker sig till bättre skrivna bloggar.

Är man osäker på vissa ord och fraser kan man vända sig till Språktidningen som är en både rolig och informativ bloggtidning om det svenska språket. Här kan man få tips om hur man skall uttrycka sig, läsa artiklar om olika aspekter av svenskan och testa sina egna kunskaper i ämnet.

Språktidningen presenterar också nya ord och deras bakgrund och betydelse. TIll exempel uppmärksammade man nyligen den nya trenden med ”stressnurror” som blivit populära under den senaste tiden bland både unga och gamla.

Man kan också ställa frågor, diskutera och rösta om olika ord och då sidan hela tiden uppdateras kan man ständigt lära sig nya saker.